samogradnja.info

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zagrebački energetski tjedan

Zagrebački energetski tjedan  se održava u Zagrebu od 10. do 16. svibnja 2010. godine uz prigodne tribine i radionice.Događaj je organizirao Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, a održava se u sklopu projekta Sporazum gradonačelnika, koji je pokrenula europska komisija, s ciljem da se europski gradovi povežu u mrežu radi borbe protiv globalnog zatopljenja.U nastavku pogledajte cijelim program događanja.

 

 

PONEDJELJAK, 10. svibnja 2010.

9:00 - 11:30 Igraonica Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš

Najmlađe generacije kroz igru  uče zašto je energija važna i kako svatko od nas može doprinijeti njezinom racionalnom korištenju i zaštiti okoliša.
Lokacija: Dječji vrtići  Grada Zagreba - DV Izvor, DV Medveščak, DV Vrbik, DV Mali princ, DV Duga, DV Tratinčica, DV Siget, DV Bajka, DV Srednjaci, DV Petar Pan, DV Sunce, DV I. B. Mažuranić, DV Malešnica, DV Gajnice, DV Leptir, DV Markuševec, DV Prečko

11:00 - 14:00 Projekt Zdrave oči - energetske uštede

Realizacijom ovog pilot projekta (modernizacija sustava rasvjete) u cjelokupnom objektu osnovne škole Trnjanska praktično se prezentira učinkovita školska rasvjeta, ugodnije radno okruženje i smanjenje troškova za potrošnju električne energije i akcija zajedničkog uređenja okoliša škole (učenici, nastavnici, Philips, REGEA i Grad Zagreb).
Lokacija:  Osnovna škola  Trnjanska, Trnjanska 99

9:20 - 12:30 Stručna tribina Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

Studentima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prezentiraju se primjene novih tehnologija iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
Lokacija:  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19

11:00 - 13:00 Uloga i zadaci udruga civilnog društva u promociji i primjeni učinkovitog korištenja energije, primjeni obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva

Udruge ODRAZ (Održivi razvoj zajednice) i DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja) u suradnji s ostalim udrugama vezanih uz energetiku i zaštitu okoliša  prezentiraju sudionicima tribine kako civilno društvo i građani kao pojedinci mogu doprinijeti energetski održivom razvoju i očuvanju okoliša.
Lokacija:  Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

13:00 - 15:00 Dani otvorenih vrata - Končar-Institut za elektrotehniku

Končar-Institut za elektrotehniku d.d. otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji će se upoznati s primijenjenim istraživanjima i razvojem novih proizvoda za korištenje obnovljivih izvora i mogućnostima primjene novih tehnologija, novim rješenjima proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije kroz predavanje „Značaj razvoja i proizvodnje opreme za korištenje obnovljivih izvora za stvaranje novih radnih mjesta i gospodarski razvoj“ i obilazak Laboratorija za eksperimentalna istraživanja.
Lokacija:  Končar-Institut za elektrotehniku d.d. Zagreb, Fallerovo šetalište 22

UTORAK, 11. svibnja 2010.

Učimo kroz igru Pričaj mi o energiji

Učenicima prvih razreda svih osnovnih škola Grada Zagreba dijeli se slikovnica s obrazovnom igrom Pričaj mi o energiji.
U 18 osnovnih škola učenici će svojim crtežima i pisanjem sastava pokazati kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju.
Lokacija: Osnovne škole Grada Zagreba, 18 osnovnih škola posebni program (OŠ J. J. Strossmayera, OŠ K. Š. Gjalskog, OŠ Trnjanska, OŠ Jordanovac, OŠ A. Cesarca, OŠ G. Krkleca, OŠ Braće Radić, OŠ Voltino, OŠ B. Kašića, OŠ Kustošija, OŠ V. Novaka, OŠ Retkovec, OŠ A. Kovačića, OŠ. Bana J. Jelačića, OŠ Šestine, OŠ  Sesvete, OŠ S. Bencekovića)

16:00 - 18:00 Stručna tribina Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje prezentira se interakcija okoliš-energija, kojim smjerom ide razvoj i primjena novih tehnologija na području energetske učinkovitosti te mjere za smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu s osvrtom na efekt staklenika i razgradnju ozona, obnovljive izvora energije i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.
Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5

11:00 - 12:30 Tribina Održiva i zdrava rasvjeta za škole

Tvrtka Philips prezentira suvremene sustave rasvjete koji zadovoljavaju sve postojeće i postavljaju nove standarde te praktičnu primjenu istih.
Lokacija:  Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

13:00 - 15:00 Dani otvorenih vrata - Končar-Institut za elektrotehniku

Končar-Institut za elektrotehniku d.d. otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji će se upoznati s primijenjenim istraživanjima i razvojem novih proizvoda za korištenje obnovljivih izvora i mogućnostima primjene novih tehnologija, novim rješenjima proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije kroz predavanje „Značaj razvoja i proizvodnje opreme za korištenje obnovljivih izvora za stvaranje novih radnih mjesta i gospodarski razvoj“ i obilazak Laboratorija za eksperimentalna istraživanja.
Lokacija:  Končar-Institut za elektrotehniku d.d. Zagreb, Fallerovo šetalište 22

SRIJEDA, 12. svibnja 2010.

Predavanje Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

U osam srednjih škola održavaju se stručna predavanja i interaktivne rasprave  na temu energetske učinkovitosti, primjene obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva uz prikazivanje filma Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo
Lokacija : Srednje škole Grada Zagreba (Elektrotehnička škola, Elektrostrojarska obrtnička škola, Grafička škola, Obrtnička i industrijska graditeljska škola,  Željeznička tehnička škola, Tehnička škola Ruđer Bošković, XV. gimnazija, V. gimnazija).

12:00 - 14:00 Stručna tribina Proizvedimo energiju i zbližimo grad

Studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva prezentiraju se potencijali korištenja rijeke Save u području grada Zagreba. Problematiziraju se mogućnosti izgradnje energetskih i infrastrukturnih objekata na Savi, uz uvjet oplemenjivanja prostora za urbane, rekreacijske i sportske potrebe.
Lokacija:  Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3

13:00 - 15:00 Tribina Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

Obrtnička komora Zagreb za svoje članove i ostale zainteresirane obrtnike i poduzetnike, održava u svojim prostorijama prezentacije na temu razvoja sektora obrtništva i poduzetništva iz područja energetike, racionalnog korištenja energije i prilagodbe novim tržišnim uvjetima.
Lokacija:  Obrtnička komora Grada Zagreba, Ilica 49

10:00 - 14:00 Tribina 4OZA ZELENI ZAGREB

Hrvatska komora inženjera strojarstva održava stručna predavanja na temu Obnovljivih izvora energije, Otpada,  Okoliša i Održavanja.
Lokacija:  Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

17:00 - 19:00 Stručna tribina: Stvaranje i primjena tehnoloških inovacija u poduzetništvu

Razvojna agencija - TPZ Zagreb prezentira stvaranje i primjenu tehnoloških inovacija u poduzetništvu. Što su to inovacije i zašto nam trebaju. Inovacije kao temelj konkurentnosti na svjetskom tržištu. Može li mali poduzetnik razvijati inovativne proizvode. Proces komercijalizacije inovacija. Iskustvo i rezultati Grada Zagreba u razvoju institucionalne podrške inovativnom poduzetništvu.
Lokacija:  Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

10:00 - 18:00 Dani otvorenih vrata - Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

Sunčana kuća - Špansko otvara svoja vrata za stručne posjete grupama učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji će se upoznati s mogućnostima primjene novih tehnologija proizvodnje energije te uporabom obnovljivih izvora energije.
Lokacija:  Sunčana kuća Špansko, J. Kavanjina 14

ČETVRTAK 13.svibnja 2010.

15:00 - 18:00 Stručna tribina Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

Studentima Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta prezentira se razvoj i primjene novih tehnologija iz područja energetske arhitekture, primjenu mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva.
Lokacija:  Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26

10:00 - 12:00 Tribina Mogućnosti primjene obnovljivih izvora u Gradu Zagrebu

Udruga TerraBona održava stručna predavanja na temu primjene mjera energetske učinkovitosti, primjeni obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva.
Lokacija:  Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

12:00 - 16:00 Tribina: Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

Hrvatska gospodarska komora održava stručna predavanja na temu razvoja gospodarstva primjenom novih tehnoloških rješenja iz područja energetske učinkovitosti, primjeni obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva.
Lokacija:  Vijećnica Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2

14:00 - 16:00 - 18:00 Dani otvorenih vrata - Energetski institut Hrvoje Požar

Energetski institut Hrvoje Požar otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji će se  upoznati s mogućnostima primjene novih energetskih tehnologija proizvodnje energije, uporabom obnovljivih izvora energije i pogledati rekonstruirani poslovni objekt prema visokim energetskim standardima.
Lokacija:  Energetski institut Hrvoje Požar, Savska cesta 163

PETAK 14.svibnja 2010

9:00 - 13:00 Poruka gradova - Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!- prezentacija u sklopu programa Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors)

Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, predstavnici EC i REGEA  prezentiraju važnost priključivanja Sporazumu gradonačelnika, europskoj inicijativi energetski naprednih gradova i Akcijski plan održivog razvoja Grada Zagreba (SEAP).
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske sa svojim partnerima iz drugih energetskih agencija iz Hrvatske i inozemstva prezentiraju svoj rad te strategije potpore energetski održivom razvoju gradova. 
Lokacija:  Starogradska vijećnica, Ćirilometodska 5

14:00 - 16:00 Stručna tribina Razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija u društvu znanja

Razvojna agencija - TPZ Zagreb sa suradnicima održava stručna predavanja o povezanosti znanstvenih institucija i poduzetnika u razvoju inovativnih proizvoda i poduzeća temeljenih na znanju. Što može (i mora) učiniti znanost u stvaranju proizvoda konkurentnih na svjetskom tržištu. Hrvatski inovacijski sustav kakav trebamo. Poduzetništvo kao pokretač znanosti u procesu prevladavanja gospodarske krize.
Lokacija:  Starogradska vijećnica, Ćirilometodska 5

10:00 - 12:00 Stručna tribina: Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

Studentima Fakulteta šumarstva Sveučilišta u Zagrebu prezentira se primjena novih tehnologija iskorištavanja šumske biomase za proizvodnju električne i toplinske energije, kao i nove tehnologije uporabe obnovljivih izvora energije i čistih goriva.
Lokacija: Šumarski fakultet, Svetošimunska 25

10:00 - 19:00 Simpozij o ekologiji prijevoza

Udruga Greenergo, u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj grada i projektima Presto i Civitas Elan prezentira ekološke načine prijevoza u Gradu Zagrebu.
Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

10:00 - 18:00 Dani otvorenih vrata - Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

Sunčana kuća - Špansko otvara svoja vrata za stručne posjete grupama učenika, studenatima, stručnim udrugama i građanima. Posjetitelji će se  upoznati s mogućnostima primjene novih tehnologija proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije.
Lokacija:  Sunčana kuća Špansko, J. Kavanjina 14

SUBOTA 15. svibnja 2010.

09:00 - 20:00 Izložba tvrtki, poduzetnika i profesionalnih udruga Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

Kao središnji događaj Zagrebačkog energetskog tjedna, na Trgu bana Jelačića, održava se izložba tvrtki, obrtnika, poduzetnika znanstvenih institucija i udruga civilnog društva u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva. Izlagači će prezentirati svoje proizvode i usluge na predviđenim štandovima te i izravno komunicirati sa građanima.
Lokacija:  Trg bana Jelačića

10:00 - 14:00 Seminar  ZG „FAKTOR 10“

Prvi dan dvodnevog seminara u okviru EU PASS-NET IEE projekta o energetskoj obnovi zgrada i naselja. Energetski učinkovitom obnovom do energetskog standarda pasivne kuće postižu se i deseterostruke uštede. Takva obnova se popularno naziva „FAKTOR 10“.
Lokacija:  Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

NEDJELJA, 16. svibnja 2010.

09:00 - 16:00 Izložba tvrtki, poduzetnika i profesionalnih udruga Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

Kao središnji događaj Zagrebačkog energetskog tjedna, na Trgu bana Jelačića, održava se izložba tvrtki, obrtnika, poduzetnika znanstvenih institucija i udruga civilnog društva u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva. Izlagači će prezentirati svoje proizvode i usluge na predviđenim štandovima te i izravno komunicirati sa građanima.
Lokacija:  Trg bana Jelačića

10:00 - 14:00 Seminar  ZG „FAKTOR 10“

Drugi dan seminara u okviru EU PASS-NET IEE projekta o energetskoj obnovi zgrada i naselja. Energetski učinkovitom obnovom do energetskog standarda pasivne kuće postižu se i deseterostruke uštede. Takva obnova se popularno naziva „FAKTOR 10“.
Lokacija:  Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

You are here: Sajmovi Sajmovi i prezentacije Zagrebački energetski tjedan