samogradnja.info

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Greška
  • XML Parsing Error at 1:434. Error 9: Invalid character

 

Snovi su uz ?ovjeka vjerovatno od samog postanka ljudskog roda. Vijerni su nam pratioci u svim etapama našeg razvoja i uvijek su sa nama dok spavamo. Šta su snovi ?emu služe i kako ih tuma?iti saznajte iz ovog teksta. Snovi su slike koje nam naš um prikazuje poput igranog filma koji ima svoju radnju i scenarij, a ?esto i likove koje susre?emo ili ne susre?emo u stvarnom životu. Od stvarnosti snovi su druga?iji jer su slike i situacije koje u njima sre?emo potpuno razli?ite i nekada poptupno irealne i nemogu?e od onih iz jave. Danas snove tj procese u umu ?ovjeka dok sanja prou?ava nauka koja se zove Oneirologija.

Tuma?enje snova ve? sasvim druga?ija stvar. Za savremenu metodu analize i interpretacije snova zaslužan je Sigmund Frojd otac savremene psihoanalize, prije Frojda zna?aj snovima je posvetio i Jung.

U davnim vremenima, a kod malo manje naprednih naroda stvar je takva i danas, snovima su se pridodavali praznovjeri i ?esto misti?ni zna?aji. Naš narod je kroz stolje?a razvio i sam svoje teroje tuma?enja snova i to je ostalo poznato u narodu kao narodna sanjarica ili narodni sanovnik. Što je zapravo sanovnik. Sanovnik je knjiga, rije?nik simbola i zan?enja snova. Tu su pojmovi koje naj?eš?e vi?amo u našim snovima poredani abecedno. Me?u mnoštvom sanovnika ili sanjarica potrebno je odabrati one koji snove intepretiraju na psihološki na?in. Takvih nema mnogo.

Da bi snove intepretirali na ispravan na?in nije dovoljno imati samo dobar sanovnik. Tuma?enje snova je kompleksno i postoje razni metodi i tehnike tuma?enja koje prvo potrebno savladati da bi od sna izvukli maksimum informacija o našoj podsvijesti. Sve tehnike vode ka sljede?em:

? snove je potrebno zapisivati

? snove zapisujemo da bi ih što bolje zapamtili.

Snova se ne smijemo plašiti i moramo ih prihvatiti kao sastavni dio naše li?nosti. Oni su nam vodi? za bolje spoznavanje naših emocija i naših li?nih stanja koja nam pomažu da što bolje savladamo sami sebe. Iako su katkada strašni – snovi su zapravao samo slike koje se mogu intepretirati. ?esto zna?enja strašnog sna uopšte nije tako strašno kako se to ?ini.