samogradnja.info

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Greška
  • XML Parsing Error at 1:434. Error 9: Invalid character

Zagreba?ka županija raspisala je javni natje?aj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Zagreba?ke županije u sufinanciranju projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u ku?anstvima Zagreba?ke županije za 2011. godinu". Projekt predvi?a ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 50 ku?anstava na podru?ju Zagreba?ke županije uz bespovratno sufinanciranje Zagreba?ke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost u iznosu do 12.000 kuna po ku?anstvu. Natje?aj za prikupljanje ponuda zainteresiranih korisnika otvoren je do 20. rujna 2011. godine.

 

Opširnije na linku ispod.

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti?year=2011&id=1550

Zagreba?ka županija: Bespovratno sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Zagreb, 1. kolovoza 2011. - Zagreba?ka županija raspisala je javni natje?aj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Zagreba?ke županije u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u ku?anstvima Zagreba?ke županije za 2011. godinu“. Projekt predvi?a ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 50 ku?anstava na podru?ju Zagreba?ke županije uz bespovratno sufinanciranje Zagreba?ke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost u iznosu do 12.000 kuna po ku?anstvu. Natje?aj za prikupljanje ponuda zainteresiranih korisnika otvoren je do 20. rujna 2011. godine.

Na natje?aj se mogu javiti fizi?ke osobe koje imaju prebivalište na podru?ju Zagreba?ke županije i posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojeg planiraju ugraditi sustav. Troškove opreme i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije Zagreba?ka ?e županija i Fond sufinancirati u iznosu od 40 posto nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000 kuna po ku?anstvu. Nepovratna nov?ana sredstva ispla?ivat ?e se u obliku vrijednosnog kupona.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u ku?anstvima Zagreba?ke županije za 2011. godinu“ vrijedan je 1,5 milijuna kuna, pri ?emu ?e fizi?ke osobe osigurati 60 posto potrebnih sredstava, Zagreba?ka županija 13 posto, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost preostalih 27 posto sredstava. Pod sustav za korištenje obnovljivih izvora energije smatra se solarni kolektorski sustav za pripremu potrošne tople vode i dogrijavanje objekta koji se sastoji minimalno od: solarnog kolektora, toplinskog spremnika te potrebne ugradbene opreme. Ocjenjivanje pristiglih ponuda kao i kona?an odabir 50 ku?anstava provest ?e Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zagreba?ke županije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske u?inkovitosti te Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Iz Zagreba?ke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natje?aj do 20. rujna 2011. godine. Informacije, tekst natje?aja i potrebni obrasci nalaze se na web stranicama Zagreba?ke županije www.zagrebacka-zupanija.hr i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org. Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagreba?ka županija, Vukovarska 72/V, 10 000 Zagreb uz naznaku „Obnovljivi izvori energije u ku?anstvima – Ne otvaraj.“