samogradnja.info

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Greška
  • XML Parsing Error at 1:434. Error 9: Invalid character

U sklopu projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZI?KIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI, Krapinsko-zagorska županija objavljuje javni natje?aj za podnošenje prijava fizi?kih osoba za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Tko se može prijaviti na natje?aj ?!

Podnositelji moraju biti punoljetne, fizi?ke osobe s prebivalištem na podru?ju Krapinsko-zagorske županije.

Što se to?no sufinancira i u kojem iznosu ?!

Sufinanciraju se ukupni troškovi opreme i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

1. Solarni kolektorski sustav - 30 sustava;
2. Geotermalna dizalica topline - 5 sustava;
3. Kotlovski sustav na pelete - 5 sustava;

u iznosu od 40% ukupnih troškova odnosno do maksimalnog iznosa od 12 000 kn po ku?anstvu.

 

 

Što sve trebamo u?initi kako bi se prijavili na natje?aj ?!

1. Ispuniti prijavni upitnik o energetskim karakteristikama gra?evine. Upitnik možete prona?i na internet stranicama Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske (www.regea.org/natjecaj-KZZ2010 ), u gradskim i op?inskim uredima te u uredima Krapinsko-zagorske županije;

2. Priložiti kopiju obje strane osobne iskaznice;

3. Priložiti kopiju vlasni?kog lista za gra?evinski objekt na kojemu se planira ugraditi solarni kolektorski sustav;

4. Priložiti kopiju dokumenta kojim se dopušta gra?enje (pravomo?na gra?evinska dozvola, dokaz da je gra?evina izgra?ena prije 15. velja?e 1968. godine, rješenje o uvjetima gra?enja s potvrdom kona?nosti).

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici, ne starija od 6 mjeseci (izuzetak preslika gra?evinske dozvole i osobne iskaznice).


A što trebamo ?initi sa svim prikupljenim dokumentima ?!

Sve navedene dokumente potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poslati poštom na adresu:

Krapinsko-zagorska županija, Magistratska ulica 1-3, 49000 Krapina sa naznakom:  Obnovljivi izvori energije u ku?anstvima - Ne otvaraj

Dokumente treba dostaviti najkasnije do 15.07.2010. godine do 12.00 sati.

Nepotpune ponude, ponude dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i ponude koje se ne odnose na predmet Natje?aja, ne?e se razmatrati.

Kada i kako možemo saznati rezultate natje?aja ?!

Ocjenjivanje podnesenih prijava i javna objava rezultata biti ?e 15.08.2010. godine na internet stranicama Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske (www.regea.org/natjecaj-KZZ2010) i na web stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).


Kako ostvarujemo povrat uložene investicije ?!

Nakon ugra?enog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije podnosi se zahtjev za povrat

uloženih sredstava ?iji ?e iznos biti formiran na osnovi ra?una isporu?itelja i montažera opreme u iznosu od 40%, odnosno do maksimalnog iznosa 12 000 kn po ku?anstvu. Podnošenje zahtjeva za povrat uloženih sredstava može se predati najkasnije do 15.11.2010. godine. Isplata financijskih sredstava biti ?e realizirana do 30 dana od podnošenja zahtjeva za povrat uloženih sredstava.

Gdje možemo saznati više ?!

Ostale informacije vezane uz uvjete javnog natje?aja mogu se na?i na web stranicama Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske (www.regea.org/natjecaj-KZZ2010), u svim gradskim i op?inskim uredima ili na info telefonu .