samogradnja.info

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Greška
  • XML Parsing Error at 1:434. Error 9: Invalid character

Keramika Modus na sajmu Panair 2012. u Tirani

 

Hrvatske kerami?ke plo?ice predstavljaju se albanskom tržištu!

 

Zagreb, 22.11.2012. godine – U organizaciji Sektora za industriju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, nekoliko hrvatskih tvrtki, a me?u kojima je i jedini doma?i proizvo?a? kerami?kih plo?ica Keramika Modus d.o.o. iz Orahovice, sudjeluje na Me?unarodnom op?em sajmu PANAIR 2012, koji se od 26. do 30. studenog održava u albanskom glavnom gradu Tirani.

 

 

Ovogodišnji Me?unarodni op?i sajam PANAIR, devetnaesti po redu,  posebno je zna?ajan budu?i da Republika Albanija slavi 100 godina svoje neovisnosti, uslijed ?ega ?e sajam biti organiziran pod posebnim pokroviteljstvom albanskog premijera, prof. dr. Sali Berishe, a prati ga i prigodni slogan “Smart like 20, Wise like 100“.

I ove godine o?ekuje se više od 350 tvrtki izlaga?a na gotovo 15.000m? izlaga?kog prostora, a novi poslovni susreti bit ?e interaktivan izvor novih gospodarskih strategija koje ?e se iz Tirane širiti na okolne zemlje regije kojoj pripada i Hrvatska, kao i na ostale zemlje isto?ne i središnje Europe. Op?i sajam PANAIR 2012 okuplja vode?e tvrtke s podru?ja industrije, metalurgije, energetike, gra?evine, zaštite okoliša, nekretnina, turizma, agronomije, prehrane, telekomunikacija... a bit ?e prisutne i me?unarodne financijske institucije.

S obzirom na sve?ano obilježavanje ovog zna?ajnog jubileja i dolazak mnogih uglednih politi?ara i gospodarstvenika iz cijele regije, za sva politi?ka, akademska i gospodarska doga?anja ?e se koristiti lokacija Palace of Congresses, dok ?e se izlaga?ki prostor sajma PANAIR 2012 iza kojeg stoji Klik Ekspo Group (?lanica UFI) nalaziti u neposrednoj blizini. Izlaga?ki prostor Hrvatske gospodarske komore bit ?e smješten u Paviljonu A, gdje vas pozivamo da posjetite i štand Keramike Modus d.o.o. na kojem ?e biti izložene aktualne kolekcije kerami?kih plo?ica hrvatske proizvodnje prepoznate na doma?em tržištu, kao i na brojnim stranim tržištima.

INFO Sve?ano otvorenje sajma je 26. studenog u 17 sati, a zatvaranje je predvi?eno za 14 sati 30. studenog. Ulaz na sajam je besplatan za posjetitelje, a radno vrijeme je, svaki dan tijekom održavanja, od 10 do 20.30 sati. Dobro došli na štand Keramike Modus!

___________________________________________________________________________

KERAMIKA MODUS d.o.o.

Na osnovu tradicije i bogatih nalazišta gline Keramika Modus d.o.o. osnovana je šezdesetih godina prošlog stolje?a u Vojni?u, a danas posluje kao dio Samoborka Grupe. Kao jedini hrvatski i vode?i regionalni proizvo?a? kerami?kih plo?ica europsku razinu poslovanja postiže timom zaposlenih stru?njaka, primjenjuju?i najsuvremeniju tehniku i tehnologiju u tvornici u

Orahovici. Osnovni proizvod tvrtke je prešana plo?ica za unutarnja oblaganja, a posebno vrijedan dio asortimana ?ine dekori i bordure, kao završni detalji u prostoru. Keramika Modus sustavno gradi „Total Quality Management“, a od 1998. godine posluje prema normama Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, dok je 2006. godine uveden Sustav upravljanja okolišem ISO 14001. Ulaganjem, ne samo u tehnologiju i pove?anje proizvodnje, ve? i u osuvremenjivanje dizajna linija plo?ica koje Keramika Modus nudi na doma?em i stranom tržištu, ispunjeno je i posljednje, ali i klju?no o?ekivanje kupca – kvaliteta i estetski dojam plo?ice. Više od 60% svog proizvodnog programa Keramika Modus izvozi u sve zemlje regije, Austriju, Italiju, Ma?arsku, Rusiju, Rumunjsku, ?ešku, Slova?ku, Bugarsku..., a indirektno i na sva ostala tržišta.

 

You are here: Sajmovi Sajmovi i prezentacije Keramika Modus na sajmu Panair 2012. u Tirani