samogradnja.info

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Greška
  • XML Parsing Error at 1:434. Error 9: Invalid character

DIY dje?ji balon na vru?i zrak

Ukrase i igra?ke od tkanina lako moemo napraviti sami. Dovoljna je dobra volja, konac i igla i malo arenih tkanina. To?kice, prugice, materijale sa ivotinjskim motivima moemo na?i u ve?ini trgovina tekstilom a izrada moe biti i reciklaa starih pamu?nih materijala.

Više...

Više...

Torta od papira ili kartona

Dje?ja ro?endanska torta od kartona ili debljeg papira.Prije nego po?enemo raditi papirnatu tortu isprintamo ablonu na a4 papiru ili kartonu.Ispritane dijelove izreemo po crti te presavinemo i spojimo ljepilom za papir.Djelove spojimo u krug i imamo tortu od kartona.Krike napunimo suhim vo?em, bombonima ili drugi slasticama. Sve je spremno za proslavu ro?endana jo samo treba napisati ?estitku za ro?endan, ro?endanske ?estitke smislimo samo ili potraimo gotove na internetu.

ablona za tortu od papira na prvoj fotografiji(isprinati na a4 papiru)

Više...

Fotografije nastanka papirnate kocke od torte.

Više...

Više...

Kako skratiti hla?e

Skra?ivanje hla?a je jednostavan posao, potrebno je malo dobre volje konac i iva?a maina.Hla?e obu?emo na cipele koje najvie nosimo.Namjestimo ih kako nam odgovara i savinemo ih prema vani.Rub hla?a treba biti taman dovoljno nisko da prekrije cipele a opet da nam se ne vu?e po podu.Pri?vrstimo penadlama.Od kona?ne duljine oduzmemo 2 ili vie centimetara za rub, ovisno koliko irok rub elimo.Odreemo viak i duplo savijamo rub koji opet pri?vrstimo penadlama.Hla?e po?injemo ivati na unutarnijim spojevima nogavica da nam se ne vide po?etak i kraj ivanja.Kako ivamo tako mi?emo penadle.Obi?no zabiljeimo samo jednu nogavicu pa je uputno dobro poravnati hla?e da nam obje nogavice pri rezanju ispadnu iste duljine.

Više...

Više...

U stranim ?asopisima ili portalima za ure?enje interijera ?esto vidimo super materijale , danas ?emo se pozabaviti presvlakama za jastuke za stolice. U trgovinama se nude jastuci u nekoliko uzoraka , prona?emo najjeftinije te krenemo u potragu za materijalima za nae jastuke , ukoliko u du?anu s materijalima ne prona?emo uzorak koji nam se svi?a materijale raznih motiva moemo prona?i u Ikei ili u naem slu?aju Ebay ili Etsy.Od armantnog materijala sa motivom morskih ku?ica saiti ?emo jastu?nice za est jastuka za stolce.

Više...

Više...

Brtvljenje starih prozora

Toplinski gubici energije kroz prozore mogu iznositi i do 50 posto toplinskih gubitaka u naem domu.Najbolje brvljenje pruaju Pvc prozori , tako?er je prednost brza ugradnja i mogu?nost izrade po mjeri ?ak i po modelima starih nestardadnih drvenih prozora.Vie informacija o plasti?nim prozorima potraite na linku . Gubici energije kroz stare prozore su obi?no i desetak puta ve?i od onih kroz zidove.Najbolje rjeenje je ugradnja novih prozora, no mi ?emo se ovdje pozabaviti brtvljenjem starih prozora

Više...

Stranica 3 od 4

You are here: Home