samogradnja.info

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Greška
  • XML Parsing Error at 1:434. Error 9: Invalid character

Ako ste razmišljali o prodaji stana ili ku?e sigurno znate da vam je potreban energetski certifikat jer bez njega nakon 01.07.2013. nikakva kupoprodajna akcija nije mogu?a. No, je li taj dokument dosita potreban? Što se ti?e prodaje nekretnine, morate pogledat taj proces sa 2 kuta gledanja, onaj koji prodaje i onaj koji kupuje. Energetski certifikat je dobar dokument da pokaže osobi koja kupuje stan neke detalje koje ina?e nebi znao. Ako kupujete stan sami možete procijeniti u kakvom je on stanju, isplati li se kupovati, no uz energetski certifikat i njegove mjere, na neke stanove se gleda na na?in da se u njih investira odre?ena svota novaca.

Kroz mjere koje dobijete u energetskom certifikatu procijenjeno je i samo vrijeme kada ?e vam se ta investicija krenuti isplativati. Ono što energetski certifikat pokazuje jest gubitak topline kroz vanjsku ovojnicu stana ili ku?e,tj slojeve zida te prozori i vrata.
Sam dokument energetski certifikat se sastoji od certifikata i izvješ?a. U certifikatu piše energetski razred vašeg objekta, a razredi se kre?u od slova A do slova G. Slovo A (u novije vrijeme postoji i A+) je najpovoljniji energetski razred, no kod nas taj razred još uvijek nije dostupan. Taj razred je za samoodržive ku?e koje se nalaze u visokorazvijenim zemljama gdje je stavljen veliki naglasak na energetsku u?inkovitost objekata i sama ušteda energije. U Hrvatskoj najpovoljniji energetski razred jest C razred i on je tražen zakonom. Najnepovoljniji energetski razred jest G razred, koji ozna?ava najve?e gubitke topline kroz vanjsku ovojnicu objekta. Na energetsku u?inkovitost nekog objekta utje?e mnogo faktora a neki od njih su materijali  kojima je objekt izra?en, nedostatak toplinske izolacije, stru?nost gra?enja objekta i rješavanja detalja i spojeva, orijentacija samog objekta, položaj objekta i još mnogo toga. Kao što vidite na gubitke topline može utjecati nebrojeno mnogo faktora i energetski certifikat je dokument kojim se upravo taj gubitak detektira i smanjuje pove?avaju?i tako energetsku u?inkovitost ku?e ili stana. Što je energetski razred viši to nekretnina ima manje gubitke na podru?ju topline, što automatski ozna?ava i manje ra?une za grijanje ili hla?enje tokom cijele godine, a tko nebi volio uštediti na ra?unima u ovo doba recesije?